STT Nhà thuốc/ Quầy thuốc Quận/ Huyện Địa chỉ Số điện thoại
1 NT. Út Định TP. Hưng Yên Kim Huy, Phường Phan Đình Phùng, TP. Hưng Yên
2 NT. Khánh An H. Văn Lâm Ngọc Loan, Tân Quang, H. Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3 NT. Minh Hường H. Văn Lâm Trưng Trắc, H. Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
0977303669
4 NT. Thế Vinh H. Văn Lâm Văn Ổ, Đại Đồng, H. Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
01628588686
5 NT. Hồng Sâm H. Yên Mỹ thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, H. Yên Mỹ, Hưng Yên
6 NT. Thu Thanh H. Yên Mỹ 206 Yên Phú, Giai Phạm, H. Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
0975858328
7 NT. Ngọc Bích H. Yên Mỹ thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, H. Yên Mỹ, Hưng Yên
01646954597
8 NT. Thành Nhung H. Yên Mỹ Đồng Than, H. Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
0986052384
9 NT. Vân Anh H. Yên Mỹ 52B T.T Yên Mỹ, H. Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
0978216866
10 NT. số 11 H. Yên Mỹ thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, H. Yên Mỹ, Hưng Yên
0976226746
11 QT. Bạch Mai H. Yên Mỹ xã Trung Hòa, H. Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
01688223666
12 QT. Tân Dược H. Yên Mỹ Chợ Cảnh Lâm, xã Tân Việt, H. Yên Mỹ, Hưng Yên
0976360199
13 NT. Bạch Mai H. Lạc Đạo thôn Chợ Đậu, H. Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
01229291925
14 QT. Ánh Dương H. Văn Giang thôn Cầu Mới, xã Vĩnh Khúc, H. Văn Giang,Hưn g Yên
01259141847
15 QT. GPP Minh Vương H. Ân Thi thôn Phú Thôn, thị trấn Ân Thi, H. Ân Thi, Hưng Yên
0985031834
16 NT. Vân Sơn H. Ân Thi số 39 Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi, H. Ân Thi, Hưng Yên
01633396008