STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Long Tâm 199 Giải Phóng
2 NT Phương Chính 169 Mai Hắc Đế
3 NT FOR+ T7 – L1 – 01 – KDT Time City – 458 Minh Khai 04 6290 1133
4 NT FOR+ T1 – L1 – 04 – KDT Time City – 458 Minh Khai
5 NT FOR+ T11- L1- SO 02A – KDT Time City – 458 Minh Khai
6 NT An Tâm 120C8 Quỳnh Mai
7 NT Nam Anh  Số 3 Trần Hưng Đạo