STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
NT Phượng Chiến
TP Yên Bái – đường Quang Trung km 3
QT Tư nhân TP Yên Bái – 118 Nguyễn Thái Học
0987 695 733