1 QT Hải Tươi Hàm Yên – Tuyên Quang
2 QT Bích Km 9 – Thắng Quân – Yên Sơn – Tuyên Quang 0915 073 989