STT TÊN NT/QT Quận/ Huyện ĐỊA CHỈ SĐT
1 NT Kênh Liêm TP. Hạ Long 14 – Kênh Liêm – Hạ Long – Quảng Ninh  033 381 9616
2 NT Huy Hiếu TP. Hạ Long 36 –  Hải Phong_hồng hải – Hạ Long – Quảng Ninh 0947 820 289
3 NT Hương Lý TP. Hạ Long 265 – Lê Lợi – yết Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh 0982 293 888
4 NT Quang Minh TP. Hạ Long  – Lê lợi – Yêt Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh 0936 682 885
5 NT Thanh Tùng TP. Hạ Long 620 – Hà Lầm – Hà Lầm – Hạ Long – Quảng Ninh 0165 641 4235
6 NT Hương Trang TP. Hạ Long 459 – Hà Lầm – Hà Lầm – Hạ Long – Quảng Ninh 0984 530 722
7 NT Hồng Oanh TP. Hạ Long 105 – Núi Sẻ, Cao Thắng – Cao Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh  033.3614.948
8 NT Diệp Ngọc TP. Hạ Long t30 k3 – Cao Thắng – Cao Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh 0169 881 92062
9 NT Số 1 Hồng Dương TP. Hạ Long 30 – Cao Thắng – Cao Xanh – Hạ long – Quảng Ninh 0972 970 668
10 NT 16 TP. Hạ Long 16 – Cao Xanh – Cao Xanh – Hạ Long – Quảng Ninh  033 382 5851
11 NT Mai Huyền TP. Hạ Long 130 – Cao Xanh – Cao Xanh – Hạ Long – Quảng Ninh  033 362 5874
12 NT Thiên Phúc TP. Hạ Long 291 – Cao Xanh – Cao Xanh – Hạ Long – Quảng Ninh 0983 055 889
13 NT Hưng Thịnh TP. Hạ Long  Đối diện sở điện lực QN – Hạ Long – Quảng Ninh 0934 216 296
 14 NT Hợi Liên TP. Hạ Long Tổ 39 khu 4, Hà Trung, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
0986089098
15 QT Bảo Chinh TP. Móng Cái Số 91B Hùng Vương – Ka Long – Móng Cái 0333 884 499
16 QT Tùng Dung TP. Móng Cái Thôn 10A, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái, Quảng Ninh
0934206187
17 NT. số 10 TP. Móng Cái Khu 8, Xã Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh
18 Hiệu thuốc số 10 TP. Hạ Long Khu 8 Hải Hòa Móng Cái 0336 299 668
19 Quầy thuốc số 35 TP. Hạ Long Khu 8 Hải Hòa Móng Cái 01678 125 186
20 NT Nga Sự TP. Hạ Long Số 20 Nguyễn Du Móng Cái 0333 883 305
21 QT Đức Hiền Thôn 5 Quang Long 097 832 2927
22 NT lê Thúy H. Hải Hòa Số 11 Trần Bình Trọng Hải Hòa QN 0916 99 816
23 QT Hoa Lê H. Hải Hòa Thị Trấn Hải Hòa Huyện Hải Hòa QN 0977 703 768
24 QTDN SỐ 17 H. Đầm Hà Kiot chợ Đàm  Hà  – Đầm Hà – QN 0915 345 754
25 NT Lan Tuệ H. Đầm Hà Đối diện Bưu Điện Đầm Hà – Đầm Hà 0989 535 550
26 QT SỐ 111 H. Tiên Yên Quang Trung – Tiên Yên 01665 868 968
27 QT SỐ 45 H. Tiên Yên Cổng Chợ Tiên Yên – Tiên yên 0934 266 164
28 QT Số 29 H. Tiên Yên Đông Ngữ, H. Tiên Yên 01673 546 686
29 QT số 8 H. Tiên Yên xã Đông Tiến 1, H. Tiên Yên, Quảng Ninh
0967262266
30 QT DN SỐ 8 H. Cô Tô xã Đông Tiến 1, H. Cô Tô 0967 262 266
31 NT Chinh Hương TP. Cẩm Phả 17 – Trần Phú – Cẩm Phả – Quảng Ninh  0333 727 466
32 NT Lâm Đoan TP. Cẩm Phả 365 – Trần Phú – Cẩm Phả – Quảng Ninh  0333 862 369
33 NT Minh Nguyệt 3 TP. Cẩm Phả  – Trần Phú – Cẩm Phả – Quảng Ninh 0936 846 688
34 NT Viên Hồng TP. Cẩm Phả 785 – Trần Phú  – Cẩm Phả – Quảng Ninh  0333 862 780
35 NT Đức Mai TP. Cẩm Phả 520 – Trần Phú – Cẩm Phả – Quảng Ninh 0902 268 333
36 NT Hoài Nam TP. Cẩm Phả 941 – Trần Phú – Cẩm Phả – Quảng Ninh 0983 660 858
37 QT DN số 85 TP. Cẩm Phả 369 – Trần Phú – Cẩm Phả – Quảng Ninh 0993 343 635
38 QT DN Số 39 TP. Cẩm Phả   kiot chợ địa chất – Cẩm Phả – Quảng Ninh  0333 862 658
39 NT DN Số 6 TP. Cẩm Phả  kiot chợ địa chất – Cẩm Phả – Quảng Ninh  0333 864 862
40 NT Phương Tư TP. Cẩm Phả 1 – Nguyễn Văn Trỗi – Cẩm Phả – Quảng Ninh 0973 453 421
41 NT Hoàng Sinh TP. Cẩm Phả 275 – Cẩm Thịnh – Cẩm Phả – Quảng Ninh 0934 274 665
42 NT Minh Hương TP. Cẩm Phả 258 – Cửa Ông – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh  0333 666 922
43 NT Thu Thủy TP. Cẩm Phả 293 – Cửa Ông – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh 0168 403 5688
44 NT Thanh Nhàn 1 TP. Cẩm Phả 291 – Cửa Ông – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh 098 426 2898
45 NT Minh Huyền TP. Cẩm Phả 68B – Bái Tử Long – Cẩm Phả – QN 0976 049 222
46 DN số 7 Thuận Tâm H. Quảng Yên Thôn Đông mai, km 11, xã Minh Thành, H. Quảng Yên, Quảng Ninh
1648994861
47 Số 5 công ty Dược phẩm Hồng Dương H. Quảng Yên thôn chợ Dọc, xã Tiền An, H. Quảng Yên, Quảng Ninh
904408969
48 NT. Đức Hiền H. Hải Hà Thôn 5 xã Quảng Long, H. Hải Hà, Quảng Ninh
0978322927
49 NT. Hoa Lê H. Hải Hà T.T Hải Hà,  H. Hải Hà, Quảng Ninh
0977703768
50 QT. Yến Anh H. Hải Hà số 25 Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà, H. Hải Hà, Quảng Ninh
51 QT. Đầm Hà H. Đầm Hà 243 Hoàng Văn Thụ, T.T Đầm Hà, H. Đầm Hà, Quảng Ninh
0983323892
52 NT. Phương Thảo H. Đông Triều Thôn Gia Mô, xã Kim Sơn, H. Đông Triều, Quảng Ninh
0965289241
53 NT. Thảo Vân H. Đông Triều thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, H. Đông Triều, Quảng Ninh
1674666267