STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
QT Nguyễn Thị Thảo
Huyện Diễn Châu – xã Diễn Xuân – chợ Diễn Xuân
0974338155
QT Nguyễn Phúc Nguyên
Huyện Yên Thành – xã Bảo Thành – chợ Bộng
01644490840
QT Bá Minh
Huyện Yên Thành – thôn Chợ Dinh
01668588995
CTY TNHH DP Trường Sơn
TP Vinh – chợ Vinh
0913543827
NT Thúy Vân
TP Vinh – xã Hưng Lộc – đường Bùi Huy Bích – số 1