STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
NT Toàn Cúc
Huyện Hải Hậu – xã Hải Hà – thôn Cầu Chợ Quán
0943376838
NT Hằng Duy
Huyện Trực Ninh – xã Trực Cường
1678953790
Cty TNHH DP Hưng Bình Hường
TP Nam Định – phường Quang Trung – đường Hoàng Văn Thụ – số nhà 386
0228 3849 130