STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
QT Hải Quỳnh
Huyện Cao Lộc – xã Phú Xá – thôn Thâm Mò – Ngã 3 Pò Hà
0976138229
NT Trần Thị Thúy
Huyện Cao Lộc – xã Yên Trạch –
QT Vương Thùy
Huyện Cao Lộc – xã Yên Trạch – thôn Yên Thành
0977559012
QT Tân Diễm
Huyện Chi Lăng – xã Nhân Lý – Ngã 3 Lãng Giai B
NT Thùy
Huyện Chi Lăng – TT Đồng Mỏ – số 39
0916628658
NT Đồng Văn Hưởng
Huyện Hữu Lũng – xã Đồng Tân – đường Gốc Me
0989.726.358
NT Ái Linh
Huyện Hữu Lũng – xã Hòa Lạc – thôn Việt Thắng – số 86
NT Hoàng Gấm
Huyện Hữu Lũng – xã Quyết Thắng – thôn Kép III
NT Phương Bắc
Huyện Hữu Lũng – TT Hữu Lũng – khu An Ninh
01635.105.076
NT Lê Thị Xuân
Huyện Hữu Lũng – xã Tân Thành – thôn Gốc Gạo
NT Tiến Hoa
Huyện Tràng Định – TT Thất Khê – Khu 1 – Số 7 Phai Dài
0983269580
QT Cô Dooc
Huyện Văn Quan – xã Yên Phúc – thôn Đông A
01699148758
NT Thảo Anh
Huyện Văn Quan – TT Văn Quan – phố Đức Tâm 2 – số 134
0917830896
NT Vũ Thị Hằng
TP Lạng Sơn – phường Chi Lăng – Hùng Vương – số 108
NT Thanh Hường
 TP Lạng Sơn – Đông Kinh – Lý Thái Tổ – số 6
01666138251
NT Hồng Vân
 TP Lạng Sơn – chợ Chi Lăng – Kiot 6
01668456348
Hương Quỳnh
TP Lạng Sơn – phường Hoàng Văn thụ – Bà Triệu – 169D
0982190966