STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
 QT Chú Hoạch  huyện Đà Bắc
975808010
NTTN Huyện Kim Bôi – xã Kim Đức – thôn Đội 6
1679767645
NT Tính Tiếp Huyện Kim Bôi – TT Kim Bôi – Bãi xe Nam Thượng
1646661298
QT số 3 Huyện Kim Bôi – TT Kim Bôi –
0987729678
QT Bùi Thị Hương
Huyện Lạc Sơn – xã Vụ Bản – chợ Vu Bản
01668034939
NT Vân Anh Huyện Lương Sơn – xã Hòa Sơn – thôn Tân Hòa
00947795318
QT Kim Thị Tem
 TP Hòa Bình – phường Chăm Mát – đường An Dương Vương – số 1073
1233105613
NT Trí Vân
TP Hòa Bình – phường Chăm Mát – đường An Dương Vương – số 260
0985550610
NT Ánh Tuyết
 TP Hòa Bình – đường Chăm Mát
988607599
NT Nga Cách
TP Hòa Bình – đường Cù Chính Lan
0968078468
QT số 29 Ngã ba cảng
979141755