STT TÊN NT/QT Quận/ Huyện ĐỊA CHỈ SĐT
1 Nhà Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 37 Hàm Nghi, Hồng Bàng, HP 0983 851 128
2 Nhà Thuốc Tùng Linh  Hồng Bàng 1 T 36 Đình Hạ, Hồng Bàng, HP 0902 451 098
3 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 11 Nguyễn Hồng Quân,Hồng Bàng, HP 0121 611 8989
4 Nhà Thuốc 40  Hồng Bàng 40 Nguyễn Hồng Quân,Hồng Bàng, HP 0122 825 0323
5 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 102 Hùng Duệ Vương,Hồng Bàng, HP 0313 525 774
6 Nhà Thuốc Hải Bình  Hồng Bàng 26 Đào Đô,Hồng Bàng, HP 0313 539 972
7 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 36 Hạ Lý,Hồng Bàng, HP 0904 522 757
8 Nhà Thuốc Thủy Tùng  Hồng Bàng 2B Bạch Đằng,Hồng Bàng, HP 0931 515 639
9 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 71 Điện Biên Phủ,Hồng Bàng, HP 0904 419 589
10 Nhà Thuốc Hoàng Lê  Hồng Bàng 63 Điện Biên Phủ,Hồng Bàng, HP 0313 823 853
11 Nhà Thuốc 32  Hồng Bàng 32 Trần Quang Khải,Hồng Bàng, HP 0316 538 632
12 Nhà Thuốc Thiện  Hồng Bàng 40 Trần Quang Khải,Hồng Bàng, HP 0313 810 065
13 Nhà Thuốc Mai  Hồng Bàng 48 Trần Quang Khải,Hồng Bàng, HP 0948 680 308
14 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 60 Hoàng Văn Thụ,Hồng Bàng, HP 0912 331 613
15 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 48 Quang Trung,Hồng Bàng, HP 0914 840 135
16 Nhà Thuốc Lan Xuyên  Hồng Bàng 54 Quang Trung,Hồng Bàng, HP 0914 523 641
17 Nhà Thuốc 141  Hồng Bàng 141 Phan Bội Châu,Hồng Bàng, HP
18 Nhà Thuốc Phương Nga  Hồng Bàng 2 Tôn Thất Thuyết,Hồng Bàng, HP 0166 770 0493
19 Nhà Thuốc Hải Thành  Hồng Bàng 189 Quang Trung,Hồng Bàng, HP 0313 831 556
20 Nhà Thuốc Sâm  Hồng Bàng 956 Tôn Đức Thắng,Sở Dầu,Hồng Bàng, HP 0936 681 281
21 Nhà Thuốc Trang Linh  Hồng Bàng Ki ốt  Chợ Sở Dầu,Tôn Đức Thắng,Hồng Bàng, HP 0936 681 281
22 Nhà Thuốc 45  Hồng Bàng 948 Tôn Đức Thắng,Sở Dầu,Hồng Bàng, HP 0912 233 342
23 Nhà Thuốc Mai  Hồng Bàng 1035 Tôn Đức Thắng,Hồng Bàng, HP 0906 259 991
24 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 1025 Tôn Đức Thắng,Hồng Bàng, HP
25 Nhà Thuốc 28  Hồng Bàng 28 Hải Triều,Quán Toan,Hồng Bàng, HP 0313 748 042
26 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Hồng Bàng 114 Quán Toan,Hồng Bàng, HP
27 Hiệu Thuốc Tùng Anh  Kiến An 140 Trường Chinh, Kiến An, HP 0168 532 6863
28 Hiệu Thuốc Hà Linh   Kiến An 156 Trường Chinh,Kiến An, HP 0902 004 796
29 Hiệu Thuốc 241   Kiến An 241 Trường Chinh,Kiến An, HP
30 Nhà Thuốc 34   Kiến An 21 Viện Nhi Đức,Kiến An, HP 0986 978 598
31 Nhà Thuốc 22   Kiến An 22 Viện Nhi Đức,Kiến An, HP 0313 877 429
32 Hiệu Thuốc 342   Kiến An 342 Trường Chinh,Kiến An, HP
33 Nhà Thuốc Vũ Tôn 2   Kiến An 746 Trường Chinh,Kiến An, HP 0912 913 255
34 Nhà Thuốc Vũ Tôn   Kiến An 846 Trường Chinh,Kiến An, HP 0168 568 1889
35 Nhà Thuốc Hương   Kiến An 19 Trần Nhân Tông,Kiến An, HP 0902 060 339
36 Nhà Thuốc 1008   Kiến An 1008 Trần Nhân Tông,Kiến An, HP 0986 701 937
37 Nhà Thuốc 1188   Kiến An 1188 Trần Nhân Tông,Kiến An, HP
38 Nhà Thuốc 110   Kiến An 110 Trần Tất Văn,Kiến An, HP 01672 007 355
39 Nhà Thuốc 66a   Kiến An 124 Trần Tất Văn,Kiến An, HP 0932 135 888
40 Nhà Thuốc 9   Kiến An 140 Trần Tất Văn,Kiến An, HP 0932 135 888
41 Hiệu Thuốc 234   Kiến An 234 Trần Tất Văn,Kiến An, HP
42 Hiệu Thuốc Kiến An   Kiến An Chợ Gò Công, Kiến An, HP 0973 906 297
43 Hiệu Thuốc Hải Trang   Kiến An 359 Nguyễn Lương Bằng,Kiến An, HP 097 297 8136
44 Hiệu Thuốc Hải Phòng   Kiến An 376 Lê Duẩn,Kiến An, HP 0168 5109 568
45 Hiệu Thuốc Hải Phòng   Kiến An Chợ Bến Phà,Kiến An, HP 01699 296 475
46 Hiệu Thuốc Hương Giang   Kiến An 137 Hoàng Quốc Việt,Kiến An, HP 0128 822 5695
47 Đậm   Lê Chân 295 Cát Dài, Lê Chân, HP 0904 246 987
48 NT Đậm   Lê Chân 303 Cát Dài, Lê Chân, HP
0904246987
49 NT 307 – Nguyễn Đức Huy  Lê Chân  Số 307 Cát Dài,Lê Chân, HP 0936 416 702
50 NT Bảo Linh – Đỗ Thị Hà Phương  Lê Chân 297 Cát Dài,Lê Chân, HP 0904 310 316
51 Nhà Thuốc 285  Lê Chân 285 Cát dài ,Lê Chân, HP 0313 851 207
52 Nhà Thuốc 291  Lê Chân 291 Cát Dài ,Lê Chân, HP 0126 636 558
53 Nhà Thuốc 351  Lê Chân 351 Cát dài ,Lê Chân, HP 0313 950 202
54 Nhà Thuốc Song Thắng  Lê Chân 355 Cát dài ,Lê Chân, HP 090 433 6557
55 Hiệu Thuốc Hải Phòng  Lê Chân 53 Tôn Đức Thắng,Lê Chân, HP 0912 591 676
56 HTHP – Quầy số 10 – Lục Thị Kim Oanh  Lê Chân 10A/44 Tập Thể xi măng,Lam Sơn,Lê Chân, HP 0313 714 709
57 Công ty dược phẩm Hậu Vũ  Lê Chân 11 Lê Chân, HP 0313 630 046
58 HTHP  Lê Chân 83 Hàng Kênh ,Lê Chân, HP 0904 822 898
59 Nhà Thuốc Thùy Linh  Lê Chân 84 Hàng Kênh ,Lê Chân, HP 0913 021 475
60 Quầy Thuốc Minh Tâm  Lê Chân 159 Hàng Kênh ,Lê Chân, HP 0904 087 086
61 Nhà Thuốc Trường Phúc  Lê Chân 8 Nguyễn Công Trứ,Lê Chân, HP 0166 545 2679
62 Nhà thuốc Phương Uyên  Lê Chân 380 Nguyễn văn Linh ,Lê Chân, HP 0988 643 331
63 Nhà Thuốc Hương Giang  Lê Chân 50 Dư Hàng ,Lê Chân, HP 0988 281 869
64 Hiệu thuốc Hải Phòng  Lê Chân 213 Trần nguyên hãn ,Lê Chân, HP 0313 835 353
65 HTHP Quầy 8- Vũ Hồng Thắm  Lê Chân 250 Trần Nguyên Hãn,Lê Chân, HP 031 371 7777
66 HTHP Quầy 11- Lê Thị Việt Hà  Lê Chân 240 Miếu Hai Xã,Lê Chân, HP 0934 256 597
67 HTHP Quầy số223 – Trần Thị Bền  Lê Chân 202 Miếu Hai xã,Lê Chân, HP 01698 289 488
68 Nhà Thuốc Dũng Hương  Lê Chân 431 Miếu Hai Xã ,Lê Chân, HP 0123 562 9729
69 HTHP Quầy số 6- Phạm Thành Sơn  Lê Chân 85 Nguyễn Công Trứ,Lê Chân, HP 099 569 5884
70 Quầy Thuốc 69  Kiến Thụy 69 Thọ Xuân,Thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, HP 0313 812 419
71 QT Quỳnh Anh – DS Ngô Quỳnh Anh  Kiến Thụy 64 Thọ Xuân TT Kiến Thụy,Kiến Thụy, HP 0932 202 239
72 Quầy thuốc 63 – BS Phạm Thị Hiền  Kiến Thụy 63 Thọ Xuân – TT Núi Đối,Kiến Thụy, HP 0989 276 159
73 HTHP – Đồng Thị Sinh  Kiến Thụy Tú Sơn,Kiến Thụy, HP 0313 560 198
74 HT Kiến Dương -Quầy số 103  Kiến Thụy Tú Sơn,Kiến Thụy, HP 0916 803 666
75 HT Kiến Dương -Quầy số 116  Kiến Thụy Trà Phương – Thụy Phương – Kiến Thụy – Hải Phòng 093 689 6984
76 HT Dương Kinh Quầy 356 – Bùi Kim Lụa  Dương Kinh Ngã 3 Đa Phúc, Dương Kinh, HP 0942 411 770
77 NT Thịnh – Nguyễn Văn Thịnh  Dương Kinh Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng 0936 947 202
78 Hiệu thuốc Bùi Thị Mai  Dương Kinh 353 Hòa Nghĩa – Dương Kinh – Hải Phòng 0904 065 068
79 HTHP  Dương Kinh 917 Đường 353 Dương Kinh – Hải phòng 0983 298 441
80 HTHP  Đồ Sơn Số 1 Sơn Hải – Đồ Sơn – Hải Phòng  0163 628 7669
81 HTHP  Đồ Sơn Số 2 Sơn Hải – Đồ Sơn – Hải Phòng
82 HT Quầy 276 – Lê Thanh Nghị  Đồ Sơn Chợ Đình Đoài – Đồ Sơn – Hải Phòng 0916 146 139
83 HTHP  Đồ Sơn 278 Lý Thánh Tông – Đồ Sơn – Hải phòng 0988 449 835
84 Nhà thuốc Tâm Mùi H. An Dương 188 Tổ dân phố 3, thị trấn An Dương, H. An Dương, HP
0971989989
85 Nhà thuốc Bích Ngọc H. An Dương Chùa nghèo, An Đồng, H. An Dương, HP
0936733232
86 Nhà thuốc Thu Quyên H. An Dương Do Nha, xã Tân Tiến, H. An Dương, HP 1664040352
87 Nhà thuốc Phương Linh H. Tiên Lãng Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, HP
01297409725
88 Quầy thuốc Hoàng Huy H. Thủy Nguyên Đội 2, xã Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, HP
01672.128.832
89 Quầy thuốc Lê Na H. Thủy Nguyên Thôn Thủy Sơn, xã Thủy Sơn, H. Thủy Nguyên, HP
0904.920.035
90 Nhà thuốc Quý Như H. Thủy Nguyên Thôn 3, An Sơn, H. Thủy Nguyên, HP
1228366493
91 Nhà thuốc Hồi – NDD Khổng Thị Hồi H. Vĩnh Bảo Xã Nam Am, huyện Vĩnh Bảo, HP
0972314636
92 Nhà thuốc Hoàng Vân H. Vĩnh Bảo Ngã 3 Đan Điền, Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
978592752