STT TÊN QT/NT ĐỊA CHỈ SĐT
1 QT Bách Hoa An Đông, An Bình, Nam Sách, Hải Dương 0985 105 882
2 QT Phúc Anh 32 Đường Lý Thường Kiệt, Hải Dương 0916 943 087
3 Chị Huyền Phù Tĩnh, Trường Thành, Thanh Hà, Hải Dương 0979 506 200
4 Chị Nhàn Chi Ngãi, Cộng Hòa, Chí Linh, HẢi Dương 01642 260 997
5 HT Kinh Môn (C.Truyền) Nghĩa Vũ, An Sinh, Kinh Môn 0913 152 593
6 QT Hoapharco 62 ( C.Hương) Xóm nam, Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 0945 586 188
7 QT Số 19  (C.Hương) Tứ Lạc, Minh Tân, Kinh Môn, HẢi Dương) 0904 543 468
8 NT Sang Diệp Thôn Thượng, Xã An Thượng, Kinh Môn, Hải Dương 0982 783 846
9 QT Gia Bảo An Cường, Hiệp Sơn, Kinh Môn, hải Dương 0985 086 695
10 QT số 43 (C. Nhung) Lê Xá, Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương 0936 930 343
11 QT Hoàng Linh Quý Dương, Tân Trường, Hải Dương 0982 079 329
12 QT Thiện Nhân Hải Dương 0976 239 136
13 QT Khiêm Giang kim Lương, Kim Thành, hải Dương 0973 772 710
14 QT Mai Tuyền Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương 01646 191 292
15 Chị Miền Tuấn Hưng, Kim Thành, HẢi Dương 01667 194 327
16 QT Thanh Hương An Lâm, Nam Sách, Hải Dương 0936 393 392
17 Chị Phương An Bình, An Đoài, Nam Sách, HẢi Dương 0975 455 549
18 Chị Hương Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương 0989 930 092
19 Chị Thêu Thôn mạn Đề, Nam Sách, HẢi Dương 0972 379 206
20 QT Mạnh Huyền Thôn BẮc, Cổ DŨng, Kim Thành, HẢi Dương 0987 997 357
21 DS. Nguyễn Thị Huyền Quý Dương, Tân Trường, Hải Dương 0901 563 376
22 QT Số 7 Thượng Dương, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương 0167 225 0218
23 DS. Nguyễn Thị Linh Đông Lạc, Nam Sách, Hải Dương 0979 753 385
24 DS.Mạc Thị Thúy An Lâm, Nam Sách, Hải Dương 0977 978 083
25 QT Phương Điệp Thôn Chu Đại, Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương 0988 560 394
26 DS.Nguyễn VĂn Hợp Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương 0988 122 873
27 Cô Sang Tâm An, Bến Tắm, Chí Linh, Hải Dương 0969 963 262
28 QT Dũng Thùy 107 Thái Học 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 0902 073 695
29 QT Số 9 01693 961 833
30 QT Tâm Đức Chợ Nứa, Thanh Hải, Hải Dương 0988 733 789
31 Nguyễn Thị Uyên Bình Giang, Phả Lại,Chí Linh, Hải Dương 0966 583 073
32 QT Minh Quân Thành Phao, Phả Lại, Chí Linh 0973 938 350
33 Nguyễn Thị Hường Cầu Hợp Thanh, Hải Dương 0947 324 435
34 QT Hảo Hiền Chi bắc, Hải Dương 01699 515 226
35 DS. Vũ Thanh Huyền Thôn Phù Tinh, Trường Thành,Hải Dương 0979 506 200
36 QT Số 28 Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương 0966 223 616
37 QT Thanh Bình Cẩm Đới, Thống Nhất, Hải dương 01658 976 663
38 QT Tân dược Ngã 3 chợ Liên minh, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương 0127 5011 243