STT TÊN QT/ NT ĐỊA CHỈ SĐT
1 QTTN Chợ Mương Thạch Thanh Thạch Hà Hà Tĩnh C Thắm – 0123 903 9547
2 QT Tân Dược Võ Thị Mai 210 TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh C Hương – 0915 083 174
3 QT Liên Hoa Khối 1 TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh C Hằng – 0973 104 046
4 Em Lài Thạch Lựu Thạch Hà Hà Tĩnh 094 336 8976