STT Tên NT/ QT Địa Chỉ SĐT
1 NT Quốc Anh Số 120 Vũ Trọng Phụng 0462534351-0966091668
2 NT Phương Anh số 6 ngõ 144/ 4 Quan Nhân
3 NT Đức Quang số 111 Chính Kinh
4 NT Hải Anh Số 309 Vũ Hữu
5 NT Hoàng Vân số 102 H2/445 Nguyễn Trãi
6 NT Phan Nhật Anh Số 6 ngõ 236 Khương Đình 0984 785 691
7 NT Tuyết Anh số 387 Vũ Tông Phan
8 NT Gia Khoa Số 105 A1 Khương Trung 0435682582
9 NT Tuệ Minh số 371 Khương Trung
10 NT Tư Nhân Số 60 Hoàng Văn Thái 0438533676 – 0966091668
11 NT Hà Tuyên số 65/69A Hoàng Văn Thái
12 NT Hải Đăng 142 Vũ Trọng Phụng