STT Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Đường/ Thôn Quận/ Huyện
1 Minh Quân 15/154 An Dương Vương Tây Hồ
2 Thùy Linh 26 Nguyễn Hoàng Tôn Tây Hồ
3 NTTN 230 Nghi Tàm Tây Hồ
4 Linh 106 Nghi Tàm Tây Hồ
5 Tùng Trang 24/310 Nghi Tàm Tây Hồ
6 Ngọc Hiếu 28 Âu Cơ Tây Hồ
7 Lan Anh 73/124 Âu Cơ Tây Hồ
8 Nhật Lệ 247 Âu Cơ Tây Hồ
9 Phương Mai 9 An Dương Tây Hồ
10 Việt Đức 32 An Dương Tây Hồ
11 Nam Khánh 76 An Dương Tây Hồ
12 Anh Đức 1 105 Xuân La Tây Hồ
13 NTTN 18/28 Xuân La Tây Hồ
14 Minh Hà 79 Xuân La Tây Hồ
15 Bảo Linh 23 Xuân La Tây Hồ
16 Nhân dân 38/191 Lạc Long Quân Tây Hồ
17 NTTN 9-3 170 Lạc Long Quân Tây Hồ
18 Tân Tr Thịnh 216 Lạc Long Quân Tây Hồ
19 Nam Khánh 445 Lạc Long Quân Tây Hồ
20 Nam Khánh 612 Lạc Long Quân Tây Hồ
21 Gia Đình 692 Lạc Long Quân Tây Hồ
22 Thành An 405 Thụy Khuê Tây Hồ
23 Khánh Nguyệt 86 Thụy Khuê Tây Hồ