STT Tên NT/ QT Địa Chỉ SĐT
1 NT Tâm Dược 98 Bồ Đề
2 NT Thanh Dung 72A/129, Tư Đình, P.Long Biên
3 NT Hồng Minh Số 32 Lô 8 Khu Tái Định Cư, P.Long Biên
4 NT Thùy Chi Số 60 Tổ 12, P.Long Biên
5 NT Hương Anh 30-40 Long Biên, Đường Thạch Bàn
6 NT Phú Cường 263 Tổ 5, Đường Thạch Bàn
7 NT Tâm Đức 216 Thạch Bàn, phường Thạch Bàn
8 NT Phi 54 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Long Biên
9 NT Đức Hà 93 Tổ 16, Phường Thạch Bàn, Long Biên
10 NT Thảo Giang 328 Tổ 13, Dường Ngọc Trì, P.Thạch Bàn
11 NT Minh Hà 40 Tổ 21 , P.Cự Khối
12 NT Việt Cường Tổ 11, P.Bồ Đề, Ngõ 390
13 NT Napha Tổ 21, Ngọc Lâm
14 NT Hồng Hà 165, Thượng Thanh
15 NT Số 2 2/96 Thượng Thanh,, Thượng Thanh
16 NT Phương Thảo 36 Tổ 13, Đức Giang
17 NT Cộng Đồng 111, Đức Giang
18 NT Thuộc Đường 1, Thượng Thanh
19 NT Cường Phát D1X16 Tổ 31, Ngô Gia Tự
20 NT Việt Hưng 122/528, P.Giang Biên
21 NT Đông Nam Á Ct 1 Chung Cư Ruby, P.Giang Biên
22 NT Minh Dương No1-06-B2 Khu Tái Định Cư, P.Giang Biên
23 NT Nam Hương 64, Hoa Lâm
24 NT Hải Hà , Mai Phúc
25 NT Cát Phượng Hồ Sai Đồng, Phố Sài Đồng
26 NT Tân Việt 85, Phố Sài Đồng
27 NT Tâm Đức (Gần Chợ May 10) Số 70 Tổ 4 Sài Đồng