STT Tên NT/ QT Địa Chỉ SĐT
1 NT Thu Hương Số 52B Quán Sứ 0438249076
2 NT Đức Số 91E Hàng Mã, Hàng Mã 0903295357
3 NT Quang Linh Số 35 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm 0439283926
4 NT Trường Thọ Số 48 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền 0439364519
5 NT Phi 3 Số 59B Hàng Bồ 0485857515
6 NT TN 269 Bạch Đằng Số 269 Bạch Đằng 01677730979
7 NT Mai Hòa Số 14 Hàm Tử Quan, Chương Dương 0439320851
8 NT TN 24H Số 91 Phủ Doãn, Hàng Trống 0912226797
9 NT Minh Hiền số 218 Phúc Tân
10 NT Diệp Minh Châu Số 95 Vọng Hà 098 579 2887
11 NT Thiện Tâm Số 60 phố  Hàng Đậu, Đồng Xuân 0912495192
12 NT Số 1 Số 28 Hàng Rươi 0438251633
13 NT Viện Dược Liệu số 3 B Quang Trung