STT Tên NT/ QT Địa Chỉ SĐT
1 NT 5 Long Tâm Số 199 Giải Phóng, Đồng Tâm 0436288662
2 NT Thảo Phương Số 127 Trương Định, Trương Định 0966080086
3 NT Nghĩa Hưng 3 Số 484 Bạch Mai 01669804537
4 NT 364 Hoàng Mai số 364 Bạch Mai
5 NT Trương Anh số 39 đê Tô Hoàng
6 NT 251 Thanh Nhàn Số 251 Thanh Nhàn, Thanh Nhàn 0438631774
7 NT Kim Đồng Số 248 Minh Khai, Minh Khai 0438635489
8 NT FOR+ T7 – L1 – 01 – KDT Time City – 458 Minh Khai 04 6290 1133
9 NT FOR+ T1 – L1 – 04 – KDT Time City – 458 Minh Khai
10 NT FOR+ T11- L1- SO 02A – KDT Time City – 458 Minh Khai
11 NT Thảo Anh Số 7 phố 8/3 0967826718
12 NT Phương Anh số 4 chùa Hưng Ký
13 NT Gia Hưng Số 19 Lương Yên 0976739180
14 NT Nghĩa Hưng Số 105C8 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai 0436364908
15 NT Ngọc Bích Số 20 Võ Thị Sáu 0904989876
16 NT Minh Tuyến số 51/34 Vĩnh Tuy
17 NT Gia Phong Số 54 Dốc Thọ Lão, Đồng Nhân 0438214496
18 NT Nam Anh Số 3 Trần Hưng Đạo 0438210579
19 NT Xuân Tú Số 756 Bạch Đằng 0439841524
20 NT Ngọc Hà Số 1B Y.E.C Xanh, Phạm Đình Hồ 0979491182