STT TÊN NT/ QT ĐỊA CHỈ SĐT 
1 NT Nghĩa Hưng 145 Đội Cấn 0986 098 368
2 NT Huệ Hà 22 Phúc Xá, Ba Đình
3 NT số 5 102 Ngọc Khánh
4 NT Hoàng Minh 166 Ngọc Khánh
5 NT Châu Long Ba Đình
6 NT Nghĩa Hưng 367 Đội Cấn
7 NT Phúc Minh 60 Phúc Xá 0973913919
8 NT Nhân Dân 42 Cửa Bắc
9 NTTN 28 Thành Công
10 NT Tiệp Tươi 104H2 Thành Công
11 NT Tuấn Yến Chợ Châu Long
13 NT 103 17 Nghĩa Dũng
14 NT Phước An 112D1 Thành Công
15 NT Trung Hiếu 28A Lô A Vĩnh Phúc
16 NT Hồng Hoa 2 47 Châu Long
17 NTTN 87 Đốc Ngữ
18 NT Minh Trang 54/9 Đào Tấn
19 NT Gia Đình Số 6 Vĩnh Phúc
20 NT Hương Ngân Ngõ 166 Kim Mã 0915 157 754
21 NT Tâm An 102G2 Vĩnh Phúc
22 NT Bình Minh Ngõ 158 Ngọc Hà
23 NT Long 12 Đội Cấn Ba Đình
24 NTTN 57 Phúc Xá
25 NT Thu Hà 7/124 Phúc Xá
26 NT Hương Giang 41 Yên Ninh
27 NT Hải  Hòa Số 1 Vạn Bảo 0988 303 338
28 NT Ngọc Trang 68/173 Hoàng Hoa Thám