STT Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Đường/ Thôn Quận/ Huyện
1 Hồng Hoa 47 Châu Long Ba Đình
2 Huệ Hà 22 Phúc Xá Ba Đình
3 Thu Hương 81 Nghĩa Dũng Ba Đình
4 Đạt 173 Hoàng Hoa Thám Ba Đình
5 An Khang 156A/173 Hoàng Hoa Thám Ba Đình
6 Gia Đình 6 Vĩnh Phúc Ba Đình
7 Trung Hiếu 28A, lô A Vĩnh Phúc Ba Đình
8 Tâm An 102-G2 Vĩnh Phúc Ba Đình
9 NTTN 87 Đốc Ngữ Ba Đình
10 Minh Trang P1 – A2 Thủ Lệ Ba Đình
11 Hải Hòa 1 Vạn Bảo Ba Đình
12 Nghĩa Hưng 145 Đội Cấn Ba Đình
13 Nghĩa Hưng 367 Đội Cấn Ba Đình
14 Long 12 Đội Cấn Ba Đình
15 Minh Tâm 72 Đội Cấn Ba Đình
16 Phương Chính 276 Đội Cấn Ba Đình
17 Quốc Anh 128 Ngọc Khánh Ba Đình
18 Cường 249 Ngọc Khánh Ba Đình
19 NTTN 28 Thành Công Ba Đình
20 Đức Thành Thành Công Ba Đình
21 Hòe Nhai 2B Hòe Nhai Ba Đình
22 Nam Á 46 Hòe Nhai Ba Đình
23 Minh Quyết 19/2/294 Kim Mã Ba Đình
24 Hương Ngân Ngõ 166 Kim Mã Ba Đình
25 Bình Minh Ngõ 158 Ngọc Hà Ba Đình
26 Nhân Dân 249 Cửa Bắc Ba Đình
27 Quang 37/97 Văn Cao Ba Đình
28 An Phát 249 Phan Kế Bình Ba Đình
29 Trung Hà Kim Mã Thượng Ba Đình
30 Mạnh Tiến 12 Láng Hạ Ba Đình