STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
QT Hồng Liên
Huyện Sơn Tây – Thị xã Sơn Tây – đường Lê Lợi
02433832536
NT Phú Hạnh
Thị xã Sơn Tây – phường Sơn Lộc – chùa Thông