STT Tên NT/ QT Địa Chỉ SĐT
NT Hòa Tiệp Kios 6 chợ Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm
0439935309
NT Minh Tâm
Kios 18 Chợ Vàng , Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
0436762826
NT Tâm Dược
Kiot 3 Chợ Vàng, xã Cổ Bi, Gia Lâm
NT Sáng Thanh
81 Cổ Bi,Huyện Gia Lâm
0982136648
NT Ánh Hòa Xã Dương Hà, huyện Gia Lâm 01672796372
NT Thủy Toản
Thôn Thượng, xã Dương Hà, Gia Lâm
0904566126
NT Hải Anh thôn Thuận Quang, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm
NT Nguyễn Khánh Đạt
thôn Thuận Quang,xã Dương Quang,Huyện Gia Lâm
0978255189
NT Viện
xã Dương Quang, H. Gia Lâm
NT Thu Hiền
Chợ Đá, xã Dương Xá, Gia Lâm
NT Tú Trang
Chợ Đá, xã Dương Xá,Huyện Gia Lâm
0978197780
NT Thu Hằng
thôn Quang Trung, xã Dương Xá, Gia Lâm
0913305961
NT Gia Bảo thôn Yên Mỹ, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm
NT Hưng Hoa
Khu D, Tập Thể K612, Dương Xá, Huyện Gia Lâm
0982867697
NT Khánh Thơm
Chợ Đá, xã Dương Xá,Huyện Gia Lâm
0963846345
NT Mây Anh Khu Cao Đẳng Ktw,Xã Dương Xá,Huyện Gia Lâm 0943671819
NT Thùy Linh
152, Đa Tốn, Gia Lâm
0986605137
NT Cường Hường Xóm 6, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm
09721.666.00
NT Đức Thuận 787 Nguyễn Đức Thuận, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm
0975856885
NT Minh Quang
Thôn Đổng Xuyên,Đặng Xá,Huyện Gia Lâm
01688343856
NT Vân Anh
Xóm 5, xã Kim Lan, H. Gia Lâm
0964264249
NT Hồng Nhung thôn Cừ Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm
NT Bảo An Xóm 3, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
01694129541
NT Mai Thủy
Chợ Kiêu Kỵ, Kiêu Kỵ, Gia Lâm
NT Ngọc Trâm
Chợ Kiêu Kỵ, Kiêu Kỵ, Gia Lâm
0989327865
NT Phúc Vân
xã Kiêu Kỵ,Huyện Gia Lâm
0984964709
NT Mai Hoàn
Thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm
QT Tâm Anh
Số 61 A Gia Quất, xã Ngọc Thụy, Huyện Gia Lâm
NT Hồng Phương thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm
0994398589
QT Tâm Dược
 Phố Sủi, xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
02436785322
NT Chợ sủi Thị trấn Phú Thụy, huyện Gia Lâm
02438276709
NT Lan Mơ
313, Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm
0981251473
QT Thu Hà
Thôn Phú Thụy, xã Phú Thụy, H. Gia Lâm
NT Hải Long An Đào C, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm
0976213613
NT Minh Châu
83 Tổ dân phố Kiên Thanh,Tt.Trâu Quỳ.Huyện Gia Lâm
0932328489
NT Bình Nguyên Thôn Trung Mầu, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm
0978734883
NT Nhân Đường
434, Hà Huy Tập, Gia Lâm
0438784391
NT Thủy Yên
thôn Trung Quan, xã Văn Đức, Gia Lâm
NT Tùng Yến
Đội 10, xã Văn Đức, H. Gia Lâm
0983448245
Qt Đức Anh
số 16 A Dốc Lã, xã Yên Thường, H. Gia Lâm
NT Huy Thành N19 Ngõ 622, Hà Huy Tập, xã Yên Viên, H. Gia Lâm
NT Ngọc Tâm
Số 1, Ngõ 3, thôn Cống thôn, xã Yên viên, gia Lâm
0976732857
NT Ngân Anh
449, Hà Huy Tập, T.t Yên Viên Gia Lâm
NT Tư Nhân(C.Lụa)
Số 1, Dãy B8 Ktt Cơ Khí Yên Viên, Gia Lâm
NT Mạnh Quân
Tổ 27 Yên Bắc,Huyện Gia Lâm
01679466629
NT Minh Quang
136, Ngô Xuân Quảng, Gia Lâm
0985.129.695
1 NT Gia Bảo Yên Mỹ, Dương Xá
2 NT A Viện Quang Trung, Dương Xá
3 NT Thu Hiền Chợ Đá, Dương Xá
4 NT Chợ Sủi Chợ Sủi, Tt.Phú Thụy
5 NT Hồng Nhung Cừ Keo, Kim Sơn
6 NT Mai Hoàn Chi Đông, Lệ Chi
7 NT Quang Minh Thôn Đổng Xuyên, Đặng Xá
8 NT Hòa Tiệp Kio 6 Chợ Vàng, Cổ Bi
9 NT Tâm Dược Kiot 3 Chợ Vàng, Cổ Bi
10 NT Minh Quang 136, Ngô Xuân Quảng
11 NT Lan Mơ 313, Ngô Xuân Quảng
12 NT Cường Hường Xóm 6, Đông Dư
13 NT Thùy Linh 152, Đa Tốn
14 NT Vân Anh Xóm 5, Kim Lan
15 NT Thủy Yên Trung Quan, Văn Đức
16 NT Tùng Yến Đội 10, Văn Đức
17 NT Bảo An Xóm 3, Kiêu Kỵ
18 NT Ngọc Trâm Chợ Kiêu Kỵ, Kiêu Kỵ
19 NT Mai Thủy Chợ Kiêu Kỵ, Kiêu Kỵ
20 NT Nhân Đường 343, Hà Huy Tập
21 NT Huy Thành N19 Ngõ 622, Hà Huy Tập
22 NT Ngân Anh 449, Hà Huy Tập
23 NT Thủy Toản Thôn Thượng, Dương Hà
24 NT Tư Nhân Số 1, Dãy B1 Ktt Cơ Khí Yên Viên
25 NT Ngọc Tâm Số 1, Cống Thôn