STT TÊN QT/NT ĐỊA CHỈ SĐT
1 QT Thanh Bình Thụy Ứng, TT Phùng, ĐA 01656 963 704
2 QT Tâm Anh Xóm chùa, Nam Hồng, Đông Anh 0988 069 274
3 QT Chị Hòa Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh 01679 714 830
4 QT Thanh Bình 34 Cợ Nhuế, Kim Chung, Đông Anh 0987 992 002
5 QT Khánh Hà 85 Đa Lộc, Thôn Bầu, Kim Chung, 0966 650 329
6 QT Bình Nguyên Đội 7 Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh 0975 469 114
7 QT Hoa Nguyệt 67 Hậu dưỡng, Kim Chung, Đông Anh 0971 167 389
8 QT Thúy Mạnh Xóm Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh
9 QT Thanh Bình Chợ Nhuế, Kim Chung, Đông Anh