STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
QT em Dinh
Huyện Chương Mỹ – xã hợp Đồng – thôn Đông Lệ
Qt Minh Hằng
Huyện Chương Mỹ – xã Trường Yên