STT TÊN NT/QT ĐỊA CHỈ SĐT
1 NT Linh Nga Tổ 5 – Phường Nguyễn Trãi – TP Hà Giang 0916 165 996
2 NT Hải Đăng Lạc Long Quân – Hà Giang
3 QT Trang Anh Thị Trấn Vị Xuyên – Hà Giang