STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
NT Thanh Loan
Huyện Quế Võ – xã Phượng Mao
NT Thao Hương
Huyên Tiên Du – xã Đại Đồng – thôn Dương Húc
0947382866
NT Hoàn Sơn
Huyên Tiên Du – xã Hoàn Sơn – thôn Đoài
01646017363
NT Vạn Khanh
Huyện Từ Sơn – thị xã Từ Sơn – thôn Chợ Giầu
0961963893
NT Thảo Kiên
Huyện Từ Sơn – thị xã Từ Sơn – thôn Chợ Giầu
0973961699
NT Tùng Bách
Huyện Từ Sơn – xã Chợ Giầu – thôn Lê Quang Đạo 0976085775
NT Giao Bình
Huyện Từ Sơn – xã Đình Bảng – thôn Thọ Môn – số 48
01236813503
NT Tiến Bào
Huyện Từ Sơn – xã Phù Khê – thôn Tiến Bảo
0985937282
Qt Chị Thu
Huyện Từ Sơn – xã Tân Hồng – thôn Nội Trì – số 61
01634605171
NT Hiền Hòa
Huyện Yên Phong – xã Long Châu – thôn Ngô Xá
0963551729
NT Luyến Bắc Huyện Yên Phong – xã Yên Phụ – thôn Đức Lân 01692882254
NT Ngọc Anh Huyện Yên Phong – xã Yên Trung – thôn Trần Xá 0988488134
NT Số 38
TP Bắc Ninh – phường Đại Phúc – đường Phố Vũ
0973443084
QT Hồng Duyên
TP Bắc Ninh – đường Thị Cầu – khu 7 – số 41A
0949578844
NT Số 16 Lâm Hà
TP Bắc Ninh – phường Thị Cầu – đường Trần Lựu – số 18
0987347230
QT Số 8
TP Bắc Ninh – phường Thị Cầu – đường Trần Lựu – số 18
0962630533