STT TÊN QT/ NT ĐỊA CHỈ SĐT
1 QT Tân Dược Gia Tư, Hoàng An, Hiệp hòa, Bắc giang 0976 080 145
2 QT Số 9 Nguyễn Thị Nhung Hưng Thịnh , Đức thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 0979 620 43
3 QT 528 Dóc Mì, Lương Phong, Hiệp Hòa, bắc giang 0961 824 567
4 QT tân Dược 16 Khánh lương Phong, hiệp Hòa, bắc giang 01628 893 386
5 QT Số 3 Số 578 Khu 1 TT bích Động, Việt yên, Bắc Giang 0240 387 4181
6 QT Duy Linh Xóm 9 phó Tràng, Việt Tiến, Việt Yên 01679 252 023
7 QTTN Chợ Tiêu, Tương Giang,Từ Sơn, Bắc Ninh 02413 747 816