Hãy trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì

Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì là gì ? TRẢ LỜI: – Kì 1 (Nạp): Pittong đi từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, xupáp nạp mở, xupáp thải đóng, Pittong được trục khuỷu dẫn động đi xuống. Do sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài […]

Read More