Quận Hoàn Kiếm – Diếp cá vương Gold

STT Tên NT/ QT Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Mai Hòa 14 Hàm Tử Quan